دکتر آرمین اینترنتی ان شاءالله

کنکور سخت است بروید تلاش کنید:)))

دکتر آرمین اینترنتی ان شاءالله

کنکور سخت است بروید تلاش کنید:)))

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «غیرممکن............» ثبت شده است

با اعدامه مطلب با کنکور95همراه باشید...

خدا وقتی بخواهد غیر ممکن میشود ممکن


 ای فرزند آدم من به هرچه میگوییم باش موشود مرا در آنچه به تو امر کردم  اطاعت کن  تاتورا چنان قراردهم  که به هرچه بگویی باش بشود


impossible