دکتر آرمین اینترنتی ان شاءالله

کنکور سخت است بروید تلاش کنید:)))

دکتر آرمین اینترنتی ان شاءالله

کنکور سخت است بروید تلاش کنید:)))

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درس سوم سال سوم دبیرستان» ثبت شده است

این لغات در کنکورهای سراسری، بسیار مورد توجه طراحان سوال بوده است.


درس سوم سال سوم دبیرستان

 Memory

___________________


☀️Believe

ایمان داشتن، باور داشتن

☀️Brain

مغز

☀️Conscious

هوشیار، آگاه

☀️Enter

وارد شدن

☀️Event

رویداد، واقعه

☀️Explanation

توضیح

☀️Feeling

احساس

☀️Hobby

سرگرمی

☀️Look after

مراقبت کردن از

☀️Look for

دنبال چیزی گشتن

☀️Look up

دنبال معنی لغت یا اطلاعات خاصی گشتن

☀️Loos

ضرر، از دست دادن

☀️Mental

روحی، ذهنی، روانی

☀️Object

شی ء

☀️Occur

رخ دادن، اتفاق افتادن 

☀️Guidance

هدایت


http://koonkor95.blog.ir